ទីតាំងដែលមានលក់នំរបស់យើង

LM KHMER ANGKOR FOOD Co,Ltd

រាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ : នំLM Macarons & LM Cookie មានលក់គ្រប់ទីតាំងដូចខាងក្រោម​ :
🌷Lucky Supermarket គ្រប់សាខា
🌷Aeon Mall ទាំង2សាខាធំៗ
🌷Faiplus Supermarket ទាំង5សាខា
🌷ផ្សាទំនើបបាយ័ន្ត​ ទាំង3សាខាធំៗ
🌷Global house (ហាងកាហ្វេជិតAeon2)
🌷ភោជនីយដ្ឋានសាមតូ(ជិតផ្សាថ្មី)
🌷Khmum-eShop (ឃ្មុំ​ App)
🌷Online Shop ផ្លូវ2004 (Tel : 010 932 535)
សូមអរគុណ✨🥰🙏🏻❤️✨

The Perfect Surrounding

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fine Food Cuisine

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Savour Your Next Holiday